Historia parafii

Pierwszą zmianką o parafii znajdujemy w akcie z XV wieku, kiedy to Katarzyna Kraska powiększyła uposażenie tutejszego beneficjum. Świadczy to niezbicie, iż parafia musiała istnieć znacznie wcześniej. Najstarsza część kościoła, a więc ołtarz wielki, pochodzi z okresu pogańskiego. Początkowo parafia był katolicka, lecz po reformacji, stała się świątynią protestancką . W około 1607 roku wróciła do katolicyzmu. Kościół został zbudowany w dwóch stylach gotyckim(z 1521r.) i barkowym (z 1709r.).

           Kościół został ufundowany w 1400 roku przez Bartosza Wezenborga z Odolanowa. Pierwszym patronem kościoła w Koźminku był św. Jan Chrzciciel. 1467 roku konserwator nadał mu kolejnego patrona św. Jana Ewangelisty. Kościół zreformował Jakub Ostroróg, który z zasiedlających te tereny katolików zastąpił Braćmi Czeskimi. Ewangelicy utworzyli w Koźminku wyższą szkołę dla kształcenia duchownych. W 1555 roku w Koźminku odbył się synod generalny (zjazd, spotkanie) Braci Czeskich i Ewangelików Małopolskich. W latach 1553-1607 katolicy gromadzili się na nabożeństwach w małym drewnianym kościółku św. Wawrzyńca , który spłonął w 1809 roku. Na jego miejscu postawiono figurę świętego. Została zniszczona przez hitlerowców w 1941 roku, po czym odbudowana przez mieszkańców w 1945-46 r.     

            Lista proboszczów w naszej parafii o XV wieku :

Stanisław, bakałarz sztuk wyzwolonych 1461-

Jakub z Kurczewa 1521–

Marcin Dobrowski 1611–1621

Andrzej ze Stawu 1621–1630

Stanisław Kossowski 1630–1660

Jan Paudy 1660–1695

Wojciech Paudy 1695–1723

Mikołaj Szymański 1723–1741

Dominik Kielczewski 1741–1745

Piotr Raciborski 1745–1758

Tomasz Czyżewski 1758–1776

Stanisław Potocki 1777–1802

Andrzej Nałęcz Rychłowski 1802–1815

Mateusz Kumkowski 1815–1819

Paweł Maliński 1819–1856

Ignacy Borzęcki 1856–1880

Józef Mleczek 1880–1886

Edward Rzońca 1886–1894

Stanisław Skulski 1894–1898

Roman Szlosman 1898

Stanisław Skulski 1898–1902

Florentyn Cieśliński 1902–1903

Teofil Ojrzanowski 1903–1917

Edward Kopczyński 1907–1917

Józef Pyzdrowski 1917–1918

Leon Pluciński 1918–1920

Julian Brylik 1920–1923

Aleksy Kruczkowski 1923–1928

Bronisław Kochanowicz 1928–1937

Jan Bryl 1937–1941

Stanisław Kowalski 1946–1949

Władysław Górski 1949–1956

Stanisław Tywonek 1956–1964

Mieczysław Wojciechowski 1964–1982

Tadeusz Kania 1982–1994

Zenon Dereszewski 1994-2013

Maciej Jóźwiak 2013——

Na początku kościół składał się z apsydy i niewielkiej nawy. W późniejszych latach często go przebudowywano a w 1825 roku wybudowano wierzę, która widnieje do dziś. Przez dłuższy czas kościół musiał być bardzo zaniedbywany, skoro ksiądz Rychłowski opisał jego stan w 1814 roku następująco „ filary utrzymujące ściany są nadpsute i reperacji potrzebujące[…]. Krucha ma mur powyrywany […] podłoga z tarcic […]”. Z zachowanych akt notarialnych z 1856 roku po księdzu Pawle Malińskim wynika, iż dopiero za jego probostwa kościół doprowadzono do należytego stanu. Jako ciekawostkę warto dodać, że obraz nad ołtarzem wielkim przedstawiający św. Jana ( który już nie widnieje nad ołtarzem) został namalowany w Rzymie.


Msze św.

NIEDZIELA

Koźminek  godzina 8:00, 11:00, 12:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 17:00

Złotniki godzina 9:00

Rogal godzina 9:30

Trzebienie godzina 10:15

Murowaniec (sobota) godzina 19:00

I Piątek Miesiąc


całodzienna adoracja od godziny 7:00 – 17:00

godzina 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego


0
Kościół
0
Kaplice
0
Wiernych