Proboszczowie Parafii Koźminek
w XX wieku

1. Ks. Stanisław Skulski 1898 – 1902

2. Ks. Florentyn Cieśliński 1902 – 1903

3. Ks. Teofil Ojrzanowski 1903 – 1917

4. Ks. Edward Kopczyński 1917

5. Ks. Józef Pyzdrowski 1917 – 1918

6. Ks. Leon Pluciński 1917 – 1920

7. Ks. Julian Brylik 1920 – 1923

8. Ks. Aleksy Kruczkowski 1923 – 1928

9. Ks. Bronisław Kochanowicz 1928 – 1937

10. Ks. Jan Bryl 1937 – 1941

11. Ks. Stanisław Kowalski 1946 – 1949

12. Ks. Władysław Górski 1949 – 1956

13. Ks. Stanisław Tywonek 1956 – 1964

14. Ks. Mieczysław Wojciechowski 1964 – 1982

15. Ks. Tadeusz Kania 1982 – 1994

16. Ks. Zenon Dereszewski 1994 – 2013

17. Ks. Maciej Jóźwiak 2013 –


Kapłani pochodzący z parafii:

+ Ks. Stanisław Soliński 1936 – 2015 wyś. 1961

  Ks. Wojciech Przybylski ur. 1958, wyś. 1983

  Ks. Dariusz Woźniak ur. 1967, wyś. 1994

  Ks. Marcin Załężny ur. 1975, wyś. 2004 r. 


Pierwsze historyczne dane o Koźminku pochodzą z roku 1369, kiedy to Kazimierz Wielki nadał Koźminek w wieczne posiadanie Bartoszowi z Więcborga za zasługi oddane krajowi. Już wówczas Koźminek był miastem i rządził się prawem magdeburskim. W roku 1505 przeszedł w ręce Ostrorogów, a w czasie reformacji Jakub Ostroróg wstąpiwszy do sekty braci czeskich oddał im kościół w Koźminku, przy którym założył szkołę dla współwyznawców. Koźminek stał się czynnym ośrodkiem ruchu reformacyjnego. W 1555 roku odbył się w Koźminku synod dysydencki, na którym doszło do krótkotrwałego zjednoczenia kalwinów z braćmi czeskimi. Ok. roku 1561 czynna tu była drukarnia dysydencka. W 1607 roku kościół wraca w posiadanie katolików. Od XVII wieku rozpoczyna się powolny upadek miasta. W 1870 roku władze rosyjskie odebrały mu prawa miejskie.

Kościół par. drugi z rzędu z przełomu XV i XVI wieku spalony w 1652 roku, odbudowany w początkach XVIII wieku powiększony o obecną nawę, konsekrowany 29 grudnia 1709 roku przez biskupa Stefana Wierzbowskiego, administratora apostolskiego w Poznaniu. Po 1830 roku znowu powiększono przez dobudowanie przedsionka i masywnej wieży. Portal gotycki w zakrystii. Kościół restaurowany w latach 1929 – 1930, a nowy wystrój wewnętrzny otrzymał w latach 1975 – 1980, kiedy to regotyzowano prezbiterium, a nawę główną pokryto nową polichromią, metodą sgraffito. Wystrój kościoła barokowy. Zabytkowe obrazy, kielich z przełomu XVII i XVIII wieku.

Grupy duszpasterskie, stowarzyszenia, bractwa i organizacje istniejące w parafii:

Rada Ekonomiczna, Rada Duszpasterska, Zespół Charytatywny, Żywy Różaniec, ministranci, lektorzy, młodzieżowy zespół muzyczny, chór żeński

Instytucje objęte pastoralną opieką parafii:

Publiczne Przedszkole w Koźminku, Szkoła Podstawowa w Koźminku, Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie, Gimnazjum w Koźminku, Oddział Leczenia Uzależnień w Murowańcu

Księgi i akta parafialne:

• księgi chrztu od roku 1868

• księgi małżeństw od roku 1868

• księgi zmarłych od roku 1868

• kroniki parafialne w latach 1950 – 2003 i 2004 – na bieżąco

• protokoły wizytacyjne w latach 
• wizytacje kanoniczne od 1992

• 15 – 16 VI 1996 Bp Stanisław Napierała

• 27 III 1999 Bp Stanisław Napierała

• 11 II i 9 XI 2005 Bp Teofil Wilski

• 19 IX 20012 Bp Stanisław Napierała

• 25 III 2018 Bp Edward Janiak

Budynki Parafialne i Cmentarze

• Kościół parafialny w Koźminku

• Kościół filialny w Złotnikach

• Kaplica w Rogalu

• Kaplica Przedpogrzebowa w Koźminku

• Plebania, Wikariat, Organistówka,

• Cmentarz w Złotnikach

• Osoby nauczające katechezy od 1992 r.


Msze św.

NIEDZIELA

Koźminek  godzina 8:00, 11:00, 12:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 17:00

Złotniki godzina 9:00

Rogal godzina 9:30

Trzebienie godzina 10:15

Murowaniec (sobota) godzina 19:00

I Piątek Miesiąc


całodzienna adoracja od godziny 7:00 – 17:00

godzina 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego


0
Kościół
0
Kaplice
0
Wiernych