Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i pogrzebu katolickiego

 

Sakrament pokuty i pojednania w I Piątek Miesiąca od 15:30 – 17:00 i przed każdą Mszą świętą lub po Mszy świętej po kontakcie z kapłanem.

CHRZEST

• akt urodzenia dziecka (odpis)

• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, zawód i miejsce zamieszkania)

• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary


1-SZA KOMUNIA ŚWIĘTA

• metryka chrztu świętego


BIERZMOWANIE

• metryka chrztu świętego

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej


MAŁŻEŃSTWO

• aktualne metryki chrztu, tj. z data do 6. miesięcy wstecz

• dowody osobiste

• ostatnie świadectwo katechizacji

• świadectwo bierzmowania

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

• zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ŚLUB KONKORDATOWY) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny


POGRZEB KATOLICKI

• akt zgonu

• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)Msze św.

NIEDZIELA

Koźminek  godzina 8:00, 11:00, 12:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 17:00

Złotniki godzina 9:00

Rogal godzina 9:30

Trzebienie godzina 10:15

Murowaniec (sobota) godzina 19:00

I Piątek Miesiąc


całodzienna adoracja od godziny 7:00 – 17:00

godzina 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego


0
Kościół
0
Kaplice
0
Wiernych